Bảng giá

Từ những công ty khởi nghiệp đến những thương hiệu đã có tên tuổi, bạn sẽ được ở trong một công ty tốt.

Dùng thử Miễn phí

0.00đ

Hàng tháng
 • Sản phẩm giới hạn 100
 • Giới hạn dung lượng 1,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý tồn kho
 • POS System
 • Bảng khách hàng
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Hỗ trự trực tiếp
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Ảnh
Free Register

Cơ bản

99,000.00đ

Hàng tháng
 • Sản phẩm giới hạn 200
 • Giới hạn dung lượng 1,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý tồn kho
 • POS System
 • Bảng khách hàng
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Hỗ trự trực tiếp
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Ảnh
Free Register

Không giới hạn

1,290,000.00đ

Hàng năm
 • Sản phẩm giới hạn 10000
 • Giới hạn dung lượng 10,000MB
 • Use Subdomain
 • Use your existing domain
 • Quản lý tồn kho
 • POS System
 • Bảng khách hàng
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • QR Code
 • Hỗ trự trực tiếp
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Ảnh
Free Register